Καλαθάκης Απόστολος Του Δημητρίου

Εστιάτορας (1900-1943)
Γεννήθηκε στις Άνω Αχαρνές Ηρακλείου Κρήτης από τον Δημήτριο και την Ελένη Καλαθάκη. .Είχε άλλα δύο αδέλφια: τον Μανώλη και τον Στυλιανό. Νυμφεύτηκε τη Μαρία Γεωργακοπούλου και απέκτησαν έξι παιδιά: τον Βασίλη, τον Κωνσταντίνο, τον Γιώργο, την Πολυτίμη, την Ελένη και τον Δημήτρη. (εκτελέσθηκε)
Εκτελέστηκε από τους Γερμανούς στις 13-12-1943 στην Λάκκα του Καπή.

Σχετικά Αντικείμενα

© Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος