Κακαβάς Δημήτριος

– 1918-1943 –
Εκτελέστηκε από τους Γερμανούς στις 8-12-1943 στο Μέγα Σπήλαιο

Σχετικά Αντικείμενα

© Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος