Κακκαβάς Ηλίας Του Κωνσταντίνου

Ξυλουργός (1870-1943)
Ο Κακκαβάς Ηλίας γεννήθηκε στην Ζαχλωρού από τον Κωνσταντίνο και την Βενετσάνα Κακκαβά. Νυμφεύτηκε την Δαλιάνη Μαρία από Λευκάσιον και απέκτησαν τέσσερα παιδιά, τον Αργύριον -απεβίωσε,τον Κωνσταντίνο, την Ζαφειρία και τον Αργύρη (εκτελέσθηκε)
Εκτελέστηκε από τους Γερμανούς στις 13-12-1943 στην Λάκκα του Καπή.

Σχετικά Αντικείμενα

© Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος