Καβουρτζής Γεράσιμος

Ιερομόναχος (1905-1943)
Γεννήθηκε στον Πύργο Ηλείας αλλά γρήγορα εγκατέλειψε τα κοσμικά και έγινε Μοναχός στο Μέγα Σπήλαιο.
Στις 8 Δεκεμβρίου 1943 εκτελέστηκε μαζί με τους άλλους Μοναχούς της Μονής στην θέση « Κισωτή» από του Γερμανούς.

Σχετικά Αντικείμενα

© Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος