Θεοφύλακτος Ανανίας

Ιερομόναχος (1888-1943)
Γεννήθηκε στο Διακοφτό Αχαΐας και ενωρίς ήλθε στο Μοναστήρι του Μ. Σπηλαίου όπου εκάρη Μοναχός.
Στις 8 Δεκεμβρίου 1943 εκτελέστηκε μαζί με τους άλλους Μοναχούς της Μονής στην θέση « Κισωτή» από του Γερμανούς.

Σχετικά Αντικείμενα

© Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος