Θεοφανόπουλος Νικόλαος Του Παν.

Από την Μαμουσιά.
Εκτελέστηκε από τους Γερμανούς στις 08-12-1943 στους Ρωγούς.

Σχετικά Αντικείμενα

© Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος