Θανόπουλος Κωνσταντίνος Του Δημητρίου

Δημ. Υπάλληλος, – 1903-1943
Εκτελέστηκε από τους Γερμανούς στις 13-12-1943 στην Λάκκα του Καπή.

Σχετικά Αντικείμενα

© Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος