Δούβος Νικόλαος Του Δημητρίου

Κτηματίας (1919-1943)
Ο Δούβος Νικόλαος γεννήθηκε στους Α.Λουσούς από τον Δημήτριο Δούβο και την Χαραλαμποπούλου Αγγελική. Είχε τέσσερα αδέλφια, την Διαμάντω, την Αικατερίνη, την Ανδρονίκη και τον Βασίλειο (εκτελέστηκε),. Ήταν άγαμος
Εκτελέστηκε από τους Γερμανούς στις 13-12-1943 στην Λάκκα του Καπή.

Σχετικά Αντικείμενα

© Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος