Δούβος Δημήτριος Του Γεωργίου

Κτηματίας (1878-1943)
Γεννήθηκε στα Σουδενά από τον Γεώργιο Δούβο και την Αικατερίνη Αδαμοπούλου….Είχε άλλα τέσσερα αδέλφια: τον Στέφανο, τη Μαρία, τον Σπύρο και τη Βασιλική. Νυμφεύτηκε την Αγγελική Χαραλαμποπούλου και απέκτησαν πέντε παιδιά: τον Βασίλειο (εκτελέστηκε), τον Νικόλαο (εκτελέστηκε), την Ανδρονίκη, την Αικατερίνη και τη Διαμαντούλα.
Εκτελέστηκε από τους Γερμανούς στις 13-12-1943 στην Λάκκα του Καπή.

Σχετικά Αντικείμενα

© Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος