Δαφαλιάς Κωνσταντίνος Του Ιωάννη

Υπάλληλος, (1925-1943)
Εκτελέστηκε από τους Γερμανούς στις 8-12-1943 στο Μέγα Σπήλαιο

Σχετικά Αντικείμενα

© Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος