Γιαννακούλιας Σωτήριος

ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΓΕΡΟΥ ΣΤΙΣ 12/12/1943

Σχετικά Αντικείμενα

© Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος