Γιαννακλής Ανδρέας Του Δημητρίου

Μάγειρας στο Μ. Σπήλαιο (1882-1943)
Ο Γιαννακλής Ανδρέας γεννήθηκε στο Πλανητέρο από τον Γιαννακλή Δημήτριο και την Δημήτρω. Νυμφεύτηκε την Μπάλιου Ελένη από Πλανητέρο και απέκτησαν ένα παιδί, τον Παναγιώτη
Εκτελέστηκε από τους Γερμανούς στις 8-12-1943 στο Μέγα Σπήλαιο

Σχετικά Αντικείμενα

© Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος