Βουρλής Γεννάδιος

Ιερομόναχος (1920-1943)
Γεννήθηκε στα Φίλια Καλαβρύτων και από ενωρίς εκάρη Μοναχός στο Μοναστήρι του Μ. Σπηλαίου.
Στις 8 Δεκεμβρίου 1943 εκτελέστηκε μαζί με τους άλλους Μοναχούς της Μονής στην θέση « Κισωτή» από του Γερμανούς.

Σχετικά Αντικείμενα

© Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος