Βλαχογιάννης Κωνσταντίνος Του Ιωάννη

Εργάτης από την Εύβοια, (1926-1943)
Εκτελέστηκε από τους Γερμανούς στις 13-12-1943 στην Λάκκα του Καπή.

Σχετικά Αντικείμενα

© Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος