Βλαχογιάννης Ιωάννης Του Κωνσταντίνου

Εργάτης από την Εύβοια, (1896-1943)
Εκτελέστηκε από τους Γερμανούς στις 13-12-1943 στην Λάκκα του Καπή.

Σχετικά Αντικείμενα

© Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος