Βελούσης Ιωάννης Του Κωνσταντίνου

Ταχυδρόμος (1888-1943)
Εκτελέστηκε από τους Γερμανούς στις 08-12-1943 στο Μ. Σπήλαιο.

Σχετικά Αντικείμενα

© Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος