Βέκιος Αντώνιος Του Δημητρίου

Εργάτης (1892-1943)
Γεννήθηκε στην Κύμη Ευβοίας από τον Δημήτριο και την Ζαχαρούλα Βέκιου. Νυμφεύτηκε την Πανταζή Βασιλική από Κόνιστρα Ευβοίας και απέκτησαν τέσσερα παιδιά, την Ζαχαρούλα, τον Δημήτριο, την Αγγελική και τον Χρήστο.
Εκτελέστηκε από τους Γερμανούς στις 13-12-1943 στην Λάκκα του Καπή.

Σχετικά Αντικείμενα

© Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος