Βασιλόπουλος Γεώργιος Του Παναγιώτη

Γεωργός (1905-1943)
Εκτελέστηκε από τους Γερμανούς στις 8-12-1943 στην Κερπινή.

Σχετικά Αντικείμενα

© Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος