Αποστολόπουλος Θεοφάνης Του Αλεξίου

(1925-1943)
Εκτελέστηκε στις 8/12/43 στην Άνω Ζαχλωρού

Σχετικά Αντικείμενα

© Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος