Αποστολόπουλος Γεώργιος Του Μιχαήλ

Γεωργός (1920-1943)

Εκτελέστηκε από τους Γερμανούς στις 08-12-1943 στους Ρωγούς.

Σχετικά Αντικείμενα

© Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος