Αποστολόπουλος Μιχαήλ Του Γεωργίου

Γεωργός (1878-1943)

Γεννήθηκε στους Ρωγούς από τον Γρηγόριο και την Φωτεινή Αποστολοπούλου. .Νυμφεύτηκε την Κανελλοπούλου Αικατερίνη από Ρωγούς και απέκτησαν μια κόρη την Βαρβάρα,

Εκτελέστηκε από τους Γερμανούς στις 08-12-1943 στους Ρωγούς.

Σχετικά Αντικείμενα

© Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος