Οικογένεια Χρυσανθακόπουλου – Μπρε Μαρίας

Χρυσανθακόπουλου – Μπρε Μαρία (Σ)

Χρυσανθακόπουλος Χρήστος (Τ)
Χρυσανθακοπούλου Ελπινίκη (Τ)

Σχετικά Αντικείμενα

© Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος