Αποστολόπουλος Αθανάσιος Του Αλεξίου

(1920-1943)

Εκτελέστηκε στις 8/12/43 στην Άνω Ζαχλωρού

Σχετικά Αντικείμενα

© Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος