Αποστολόπουλος Σωτήριος Του Παναγιώτη

Γεωργός (1918-1943)

Γεννήθηκε στους Ρωγούς από τον Παναγιώτη Αποστολόπουλο και την Αικατερίνη Μιχαλακοπούλου. Ήταν άγαμος

Εκτελέστηκε από τους Γερμανούς στις 08-12-1943 στους Ρωγούς.

Σχετικά Αντικείμενα

© Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος