Αντωνόπουλος Σπήλιος Του Χρήστου

Αυτοκινητιστής (1898-1943)

Γεννήθηκε στην Βρόσθενα Αρκαδίας από τον Χρήστο Αντωνόπουλο και την Βασιλική Γουρνιά. Είχε άλλα δύο αδέλφια, τον Ευστάθιο και τον Γεώργιο. Νυμφεύτηκε την Χρυσάνθη Σωτ. Χαμακιώτη και απέκτησαν τρία παιδιά, τον Χρήστο, την Ανδρομάχη, τον Σπήλιο –απεβίωσε σε πολύ μικρή ηλικία.

Εκτελέστηκε από τους Γερμανούς στις 13-12-1943 στην Λάκκα του Καπή.

Σχετικά Αντικείμενα

© Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος