Αντωνόπουλος Γεώργιος

(από το χωριό ΒΡΟΣΘΕΝΑ)
Εκτελέστηκε από τους Γερμανούς στις 12-12-1943 στην θέση Μαγέρου.

Σχετικά Αντικείμενα

© Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος