Αντωνίου Αθανάσιος Του Παναγιώτη

Εργάτης, {1908-1943)

Σχετικά Αντικείμενα

© Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος